THÔNG TIN THANH TOÁN:

– Chủ tài khoản: Trần Viết Cường

– Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) Số tài khoản: 01791167101

– Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) Số tài khoản: 19034100963011

– Ngân hàng Quân Đội (MB Bank ): 012 012 747 2323

– Momo: 0964 48 0404